Akupunktur Kontrendikasyonları

 Akupunktur Kesin Kontrendikasyonlar

• Gebeliğin ilk 3 ayı
• Kesik, çizik, enflame veya enfekte cilt.
• Spontan kanama veya çürüme gösteren cilt yapısı
• Metal alerjisi (alerjik olmayan iğneler kullanılmadığı takdirde)
• iğne korkusu, koopere olmayan baygın hastalar
• Anstabil şeker hastaları
• Anstabil epilepsi veya açıklanamamış konvülsiyon hikayesi
• Akut hemorajik strok
• Anstabil akut kardiyak aritmi veya kalp yetmezliği (kan basıncı giderek düşüyor ve kalp ilaçlarıyla
müdahale etmek gerekiyorsa)
• Kalp kapakçık hastalığı veya replasman cerrahisi geçirmişse
• Lenfödem varsa veya ayağa kalkınca bacaklarında lenfödem gelişiyorsa (Etkilenen bacakta yapılmaz)
• Elektroakupunktur; kalp pili olanlara ve gebelikte pelvik bölge veya uterus çevresine,
• Aşırı anksiyeteli veya zihni bulanık hastalara
• Tedaviyi kabul etmemiş hastalara yapılmaz
Akupunktur Konrendikasyonları

 Akupunktur Göreceli Kontrendikasyonlar

•Yasaklanmış Noktalar
•Gebelik boyunca iğnelenmesi zarar verebilecek noktalar: uterus, LI 4, Sp 1, 6, GB 21, Bl 31, BL 32,BL 60, BL 67, CV 3-6
•Önlem Alınması Gereken Durumlar
• Periferik damar hastalıkları veya duyu bozuklukları
• Antikoagülan kullanımı (Eğer INR stabil ise, eklem boşluklarının yakınını iğnelemek hemartroz riskini artırır – eklem içini iğnelemekten kaçının).
• Hemofili, thrombositopeni, Factor 2/Protrombin yetmezliği - Factor 2 düzeyi of 25% ve üzerinde ise iğnelemek güvenlidir, bununla birlikte 25 – 55% arası düzeylerde dikkatli olmak gerekir. 25%in altındaki düzeylerde iğnelemek tavsiye edilmez.
• Nokta Yerleşimi CV 9 (Göbek çukuru üzeri), ST- 17 (meme başlarının üzerinde),
•H-1 (aksillada), Çocukların fontanellerine, Dış genitallere, Göz kürelerine, şişlik olan alandaki herhangi bir noktaya iğnelenmemelidir.
• Lenfödem; akut hematom ve akut RA olan bölgeler
• Sağlıklı olmayan cilt ve variköziteler
• Immsüpresif hastalıklar ( SLE, HIV, Splenektomili hastalar, Kemotherapi alan hastalar).
• invaziv tıbbi girişimlerde bayılma öyküsü olan hastalar.
• Hepatitliler
• Çok düşük ve çok yüksek kan basıncı olan hastalar
• Stabil diyabet – cilt duyusunun bozulması, kan şekerinin anstabil olması
• Gebelik (Güçlü DeQi almaktan kaçınılmalı)
• 16 yaş altı çocuklar
• Kalp problemleri –Kalp ve perikard meridyenlerinin ¼ üst kısmını elektroakupunkturla tedavi etmekten kaçınılmalıdır
• Kitlelerin, kistlerin, kanserojen gelişimlerin ve eski malignite alanlarının tedavisinden kaçınılmalıdır.
• Aşikar bir tanı konulamamış hastalar (ciddi bir patolojiyi maskeleyebilir)
• Önceki akupunkturda ciddi reaksiyon gelişmiş hastalar
• İğne korkusu olanlar.
•Potansiyel Zararlı Noktalar: klavikulanın orta noktası, kaburgaların yanlarındaki ST noktaları, LR-13 (travmatik pnömotoraks riski), GV 16 ve 15 (medulla oblangata iğneleme riski),

Etiketler: hastalar,kalp,akut,anstabil,bl,kontrendikasyonları,akupunktur

0 Yorum var "Akupunktur Kontrendikasyonları"

Yorum Gönderme