Akupunktur Dalak Pankreas Meridyeni

Akupunktur Dalak Pankreas Meridyeni, Dalak karın boşluğunda olduğu halde GİS ile alakası olmayan bir organdır. İmmün sistem ve dolaşım sistemi ile ilgili fonksiyonları vardır. Akupunktur' a göre dalak, pankreasla ilgili görevleri de üstlenmiştir. Dalak Zang organdır. Yin karakterindedir. 5 elemente göre dalağın karaciğer ve kalple ilgisi vardır. Kalp (ateş) iyi çalışmazsa, enerjisini dalağa (toprağa)iletemez. Kalp yetmezliğinde vücuttan sıvı atılamaz, dalakta patoloji gelişir. Onun için kalbi güçlendirmek gerekir. Karaciğer (ağaç), toprağı baskılar. Karaciğer enerjisi fazla olursa, dalak yetersizliği gelişir. Dalağın ana görevi sıvı ve katıların Jing Qi’lerini hareket ettirmek, nakletmek ve bütün vücuda dağıtmaktır. Eğer dalak bu dağıtıcı özelliğini tam gösteremezse, karında doluluk, gaz, ishal, sindirilemeyen besinler, iştah kaybı gözükebilir. Sıvı iletiminde de problem olur. Mide ve barsaklarda sıvı emilemez. Böylece ishal ve oligüri oluşur.

Akupunktur Dalak Pankreas Meridyeni


Cilt ve kaslardaki su ise uzaklaşmadığından bir ağırlık ve deride şişlik hissedilir. Dalak gıdalardan qi’yi alır ve ekstremitelere gönderir. Dalak yeterince çalışmazsa el ve ayaklarda soğukluk ve güçsüzlük meydana gelir. Dalak qi’si, akciğer qi’si ile birlikte doğru qi’yi meydana getirir. Doğru qi yeterince oluşmazsa, göğüste sıkışma hissi, hipokondriak ağrılar meydana gelir. Dalak qi’si yeterince güçlü olmazsa, dalak kendi fonksiyonlarını yerine getiremez, qi aşağıya iner ve bağırsaklarda ishal, karın ağrıları, gaz oluşumu ile birlikte oligüri gelişir. Hastada dalak problemi akla gelirse, ilk sorulacak soru; dışkının şekilli mi, şekilsiz mi olduğudur. Dalak, aynı zamanda düşünmeyi oluşturur. Dalak qi’sinin azlığında; aşırı düşünme, aşırı işine kaptırma ile birlikte obsesyon görülür. Dalak meridyeni güçlü olmazsa düşünceyi sonlandıramaz ve sürekli aynı şeyi düşünür. Dalak, ayrıca kasları da yönetir.

Tadı: Tatlı, Emosyonu: Endişedir.
Dokusu : Konnektif doku
Duyu Organı : Ağız Elementi
Toprak Tonifiye Edici (Güçlendirici) Nokta : SP-2
Sedatif (Zayıflatıcı) Nokta : SP-5
Kaynak (YuAn Primary) Nokta : SP-3
Luo Connecting (Geçiş) Noktası : SP-4 (H-7’ye)
Back Shu (Onay) Noktası : UB-20
Alarm Noktası : Liv-13
Anahtar Nokta (Eight Confluent) : SP-4
Bağlanma Meridyeni : KALP
Correspondence (Muhakeme) Meridyeni: MİDE

Etiketler: dalak,sp,meridyeni,nokta,sıvı

0 Yorum var "Akupunktur Dalak Pankreas Meridyeni"

Yorum Gönderme