Akupunktur Beş Shu Noktası

Akupunktur Beş Shu Noktası, Shu transport veya nakletmek anlamına gelir. Shu noktaları iki ayrı gruptur. Mesane meridyeninin 12 Shu (Back-Shu) noktası vardır. Ayrıca her meridyende de 5 Shu noktası (Antike noktalar) vardır. Her meridyenin periferik seyrinde dirsek veya dizin distal kısımlarında 5 antike nokta bulunur. Qi enerjisi bunların her birinde sırasıyla güçlenerek ilerler. Bu durum bir suyun kaynaktan nehire ilerlemesi gibi tarif edilir. Jing-Well noktası meridyen qi’sinin kabarmaya başladığı yerdir. Ying-Spring noktasında qi fışkırmaya başlar. Shu-Stream noktası meridyen qi’sinin geliştiği-dalgalanmaya başladığı yerdir. Jing-River noktasında meridyen qi’si yoğun bir şekilde akmaya başlar. Son olarak He-Sea noktası nehrin denize döküldüğü yeri gösterir.

Akupunktur Beş Shu Noktası


Meridyen qi’sinin en geliştiği ve serpildiği yerdir. Kanalın vital enerjisinin kabarmaya başladığı yer olan Kuyu noktası genellikle acil durumlarda kullanılır. Hafifçe delinip kanatılarak kullanılabilir. Örneğin Lu-11 ve LI-1’in hafifçe delinip kanatılması boğaz ağrısının tedavisinde, Liv-1 ile SP-1’in uyarılması ise metroraji ve metrostaksis tedavisinde kullanılabilir. Dere ve Pınar noktaları kanal hastalıklarının tedavisinde, deniz noktası ise iç organ rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Meridyenlerin periferik kısımlarında iklimsel etkiler(soğukluk, sıcak, kuruluk, nem ve rüzgar) mevcuttur. Bu iklimsel faktörler biyopatojen enerjiler olarak adlandırılır. Bu shu noktalar 5 öğeye göre sıralanmışlardır. Bundan dolayı bu noktalarda element nokta olarak da adlandırılır. Bu 5 element de Yin ve Yang meridyenlerine göre bölünmüştür.

JİNG-WELL NOKTASI ( Jing Well = Wade Giles = Ting) (Metal-Ağaç)

Çoğunlukla meridyenin en distal noktası üzerinde bulunur. Jing kaynak anlamına gelir. Jing noktasında ayağın kaynağıdır ki bu kaynakta da enerji transport edilir. 11 Jing noktası ayak ve el tırnak yataklarının köşelerinde bulunur. Halbuki böbrek meridyeninin Jing noktası ayak tabanındadır. Jing Well noktaları akut durumlarda kullanılır. Yüksek ateş, şuur kaybı, mental hastalıklar gibi karaciğer rahatsızlıklarında kullanılır. Çünkü karaciğeri yatıştırır, meridyen ve kollaterallerden rüzgarı uzaklaştırır, depresyonu hafifletir, resüsitasyonu indükler, sıcağı temizler.

YİNG-SPRİNG NOKTASI (Yong = Jong) (Su-Ateş)

İkinci antik noktasıdır. Karpal ve tarsal kemiklerin alanında ve Jing noktasının proksimalinde bulunur. Ying; yavaş akan nehir anlamına gelir. Çünkü kaynaktan gelen Qi, yavaş olarak akmaya devam eder ve yüzeysel olarak dağılır. Bu arada meridyenin enerjisi aktive edilir (hızlanır) ve Yuan veya Shu noktasına güçlenmiş bir şekilde akar. Aynı şekilde Yang meridyenlerde soğukluk varsa, Yin meridyenlerinde sıcaklık ile stimüle edilir. Ateşli hastalıklar ve kalp hastalıklarında kullanılır. Çünkü, kalbi temizleyen, ruhu sakinleştiren, kanı soğutup-sakinleştiren, sıcağı arıtıp-temizleyen etkilere sahiptir.

SHU-STREAM NOKTASI (Ağaç-Toprak)

Üçüncü antik noktadır. Meridyen qi’sinin geliştiği ve dalgalanmaya başladığı yerdir. Ağrılı hastalıklar, vücutta ağırlık hissini de içeren dalak hastalıklarında kullanılır. Çünkü dalağı güçlendirici ve mideyi ahenkli hale getirici etkisi vardır.

JİNG-RİVER (Ateş-Metal)

Meridyen enerjisinin yoğun bir şekilde akıp denize aktarıldığı yerdir. Astım, öksürük, ateş ve titremeyi içeren Akciğer hastalıklarında ve meridyenin ilgili problemlerinde kullanılır. Çünkü, akciğerin yayıcı fonksiyonunu güçlendirici etkiye sahiptir. Dış sendromları hafifletir, öksürük ve astımı hapseder, qi’yi aşağı yönlendirir.

HE NOKTASI (He-Sea = Ho) (Toprak-Su)

Dirsek ve diz alanlarında proksimalde bulunur. He bir ünit (birim) olarak adlandırılır. Bedenin denizine Qi’nin akışı anlamındadır. Qi’nin akımı bedenin denizine akar. Meridyenin distal seyirleri derinde, proksimal seyirleri yüzeye çıkar. He noktası meridyen seyrinin periferik ve proksimal seyrinin bir bağlantı noktasını oluşturur. Qi’nin ters yönde akışını içeren böbrek hastalıklarında kullanılır. Diyare, enürezis, spermatorea gibi hastalıklarda kullanılır. Çünkü böbreği güçlendirici etkiye sahiptir. He noktaları iç organ hastalıklarının tedavisinde çok önemlidir. En çok kullanılan He noktaları: ST-36, LI-II, GB-34’dür.

Etiketler: noktası,shu,jing,kullanılır,meridyen

0 Yorum var "Akupunktur Beş Shu Noktası"

Yorum Gönderme