Yalın Ayaklı Doktorlar ve Akupunktur

Çin’de bütün doktorlar Akupunktur’la tedavi metodunu biliyor. Masrafsız olduğu ve iyi sonuçlar alındığı için rağbet gördüğü belirtiliyor. Çin’de tıp bilgisi olanlara, 3 ayda Akupunktur’la tedavi metodu öğreten uluslar arası kurslar da açılmıştır.

Çin’de devlet yönetimi değişikliğinden sonra, alınan kararla, Akupunktur hakkında bilinenlerin tümünün Çinlilerce tanınmasına başka bir deyişle onun genelleştirilmesine karar verildi. Böylece kültürlü bazı Çin doktorları tarafından 1949 yılından itibaren geniş kitleler Akupressör ve Akupunktur yöntemleri hakkında aydınlatılmaya başlanmıştır.

Yalın Ayaklı Doktorlar ve Akupunktur


Bu şartlar altında başlayan çalışmalar giderek yoğunlaşmış ve bugün bu konuya ilişkin olarak bir senteze ulaşılmıştır. Ayrıca Çin’in devlet rejimi değişikliğinden önce Amerika ve Avrupa’da tahsil görmüş olan; doktorlar da, bugün Akupunktur yöntemlerini kullanmaktadırlar.Ve böylece bugün Akupunktur anestezisinin tüm ameliyatlarda kullanılması alışılagelmiş bir yöntem halini almıştır, Ayrıca Akupunkuür yöntemini öğrenen milyonlarca kişi bunları uygulamaktadır ki, bunlar «yalın ayaklı doktorlar» diye tabir edilmektedir. Bunlar bugün Çin’deki tedavilerin esas elemanlarım teşkil etmektedirler. Bu «yalınayaklı doktorlar» her meslektendirler. Bunlar mecburi olan koruyucu aşıları olduktan sonra küçük yaralanmaları ve günlük her türlü hastalıkları başarı ile tedavi edebilmektedirler. Fakat her şeyden önce bunlar Akupunktur’un kullanılma alanının genişlemesine ve onun, geniş kitlelerce benimsenmesini sağlamaktadır. Çünkü her «yalınayaklı doktor» bu ünvanı almadan evvel belli bir kurs devresi geçirmektedir. Bu kursta Akupunktur noktaları ve iğneleri ne şekilde batırılacağı kendilerine kurs veren tarafından öğretilmektedir. Bu kurslardan amaç, hangi meslekten; olursa olsun, samimî ve istekli olan kimselere belli bir seviye kazandırmaktır ki bu seviye de onların yukarıda bahsedilen hastalıkları tedavi etmelerine yetmektedir. Yoksa bu kurslar Akupunktur ve Akupressör hakkında uzmanlar yetiştirmemektedir. Basit, küçük günlük hastalıkların tedavisi amaçlanmıştır. Böylece çiftçiler, askerler ve ev hanımlarına kadar isteyen herkes, birkaç hafta içerisinde bu yöntemi öğrenip, uygulamaya geçebilmektedir. İş bu kadarla da bitmemektedir.

Her Çinli tarafından, hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli rol oynayan vücudun belirli yerlerindeki Akupunktur ve Akupressör noktaları da bilinmektedir. Çin’de bu bilgiler okullarda öğretilmektedir. Akupunktur’un temel ilkeleri okulların ders programına dahil edilmiştir. Ayrıca bu öğreti okul çağlarında bile Çinliler için teori alanında kalmamaktadır. Çünkü isteyenlere pratik yapma olanakları da sağlanmaktadır. Öğrencilere vücuttaki Akupunktur noktalarının yerlerini, hangi noktaların hangi hastalıkların tedavisinde kullanılacağı, iğne saplama yöntemleri ve ağrılardan kurtulmak için Akupressör öğretilmektedir.

Etiketler: akupunktur,akupressör,bugün,bunlar,tedavi

0 Yorum var "Yalın Ayaklı Doktorlar ve Akupunktur"

Yorum Gönderme